Forbehold - Stortorvet

Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i prospektet, samt eiers rett til å endre prosjektet.

Det gjøres oppmerksom på at alle tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner, og at det kan forekomme avvik fra disse i oppført bygg.