Gårdeier - S7

Nyskapende, ledende og på lag med samfunnet

Det er Schage Eiendom AS som eier S7. Selskapet har et «evighetsperspektiv» i sitt eierskap og ønsker å være en langsiktig partner for sine leietakere. Schage Eiendom vil stå for drift og forvaltning av eiendommen, mens kantine/restaurant og de kommersielle servicetilbudene vil drives av profesjonelle aktører. Schage Eiendoms visjon er å være nyskapende, ledende og på lag med samfunnet. Selskapet er meget bevisst på at prosjekter som S7 har betydning for både folk og lokalsamfunn, og at det hviler et ekstra ansvar til å bidra til samfunnsutviklingen på en bærekraftig måte.

S7 får derfor energieffektive løsninger og kostnadsreduserende smarthusteknologi.