VELKOMMEN TIL S7


Schage Eiendom har høye ambisjoner for Stortorvet 7.
Eiendommen som har 11 etasjer totalt, hvor av syv etasjer er kontor (etasjeplan 3 – 9). I forbindelse med rehabiliteringen vil det bygges på med ny toppetasje (etasjeplan 9) og to nye in-fill bygg - henholdsvis mot Karl Johans gate og Grensen. Eiendommen skal fremstå som en ny destinasjon på Oslos absolutte midtpunkt – Stortorvet, og vil by på svært attraktive kontorer.

FULL SERVICE

Restauranter

Sykkelparkering

Kafeèr

Garderobe og dusj

APP

32.000 m2

Totalt

18.000 m2

Kontor

11.000 m2

Handel

1. halvår 2022

Ferdigstillelse

MODERNE OG SENTRALT

Kontorene blir fleksible og supermoderne, og hele kvartalet (Nedre Slottsgate - Stortorvet – Karl Johans gate og Grensen) vil utgjøre 18 000 kvm kontor og 12 000 kvm handel. Eiendommen skal tilfredsstille kravet til fremtidens arbeidsplass, og samtidig være et inkluderende bygg. Lyse, høyteknologiske og fleksible kontorlokaler vil stå klare for leietakere i 1. halvår 2022.

INSPIRERENDE

I kontorene legges det til rette for inspirerende arbeidsforhold der leietakerne får skreddersydde løsninger etter behov. I tillegg kommer viktige, sosiale soner som vil bidra til en hyggelig og inkluderende atmosfære på arbeidsplassen.

INSPIRERENDE

I kontorene legges det til rette for inspirerende arbeidsforhold der leietakerne får skreddersydde løsninger etter behov. I tillegg kommer viktige, sosiale soner som vil bidra til en hyggelig og inkluderende atmosfære på arbeidsplassen.

INSPIRERENDE

I kontorene legges det til rette for inspirerende arbeidsforhold der leietakerne får skreddersydde løsninger etter behov. I tillegg kommer viktige, sosiale soner som vil bidra til en hyggelig og inkluderende atmosfære på arbeidsplassen.

Kontakt megler